like
like
like
like

arctictic:

Marc by Marc Jacobs Spring 2015 NYFW

clrama:

ʷʰʸ      ʷʰʸ             ʷʰʸ

       ʷʰʸ            ʷʰʸ       ʷʰʸ      ʷʰʸ

   ʷʰʸ         jeans with fake pockets   ʷʰʸ

         ʷʰʸ            ʷʰʸ

like
like

sachimo:

high school more like sigh school

aegean-sea:

LOWERCASE LETTERS ARE FOR THE LOWER CLASS

like
like
like
like